About us

MandatarissenFoto22-23

Scientica is het samenwerkingsverband tussen de wetenschapskringen aan de KU Leuven. Samen vertegenwoordigen wij de studenten aan de Faculteit Wetenschappen. Een volledig overzicht van de richtingen van al onze studenten vind je hier. Het heeft als doel om de 5 kleinere kringen beter te laten samenwerken om zo

 • samen sterker te staan, bijvoorbeeld op vlak van onderwijs met het overlegorgaan Overkoepelende OnderwijsRaad (OOR),
 • samen grotere activiteiten te kunnen organiseren, zoals het jaarlijkse galabal,
 • op een betere manier onze studenten te kunnen ondersteunen met onze gezamelijke cursusdienst en
 • het gezamelijke wetenschapsgevoel van de studenten te versterken.

Dit alles zonder enig afbreuk te doen aan de identiteit en de gezelligheid van de verschillende kringen die samen Scientica vormen.

Scientica bestaat uit 3 verschillende luiken:

 • Kringraad
  De Kringraad staat in voor de activiteitenwerking van Scientica. Hier organiseren de verschillende kringen samen activiteiten zoals het jaarlijkse galabal, de bedrijvendag, en nog veel meer. De dagelijkse werking wordt verzorgd door het Kringraad-bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een beheerder, een ondervoorzitter en een secretaris.
 • Overkoepelende Onderwijsraad
  De Overkoepelende Onderwijsraad (OOR) is het overlegorgaan waar alle onderwijsvertegenwoordigers binnen de Faculteit Wetenschappen samenzitten om gezamelijke standpunten in te nemen over ondewijsgerelateerde materie aan onze faculteit, en aan de KU Leuven in het algemeen. De dagelijkse werking is in handen van de voorzitter, ondervoorzitter, communicatieverantwoordelijke en de vertegenwoordigers in de facultaire POC.
 • Cursusdienst
  De Cursusdienst staat sinds het academiejaar 2008-2009 in voor de cursus en boekenverkoop aan de Faculteit Wetenschappen. Het doel is en blijft het zo goed en goedkoop mogelijk aanbieden van zo veel mogelijk cursussen en boeken die relevant zijn voor studenten wetenschappen. Scientica-Cursusdienst wordt beheerd door een eind, een financiëel, een cursus- en een boekenverantwoordelijke.

Scientica Leuven vzw overkoepelt deze drie afdelingen. Het beslissingsorgaan van Scientica Leuven vzw is de Algemene Vergadering (AV), waar van elke wetenschapskring vertegenwoordigers zetelen. De AV is open voor elke wetenschapsstudent. De verslagen van de AV zullen beschikbaar zijn op deze website.

HR, statuten & verslagen

Ons HR en onze statuten kan je hier vinden.

Verslagen kan je hier vinden.

Contact

voorzitter@scientica.be