U bent hier

Overkoepelende Onderwijsraad

Studentenvertegenwoordiging

Door root op wo, 19/10/2011 - 14:59

Studentenvertegenwoordiging, het is een groot woord, maar wat houdt het nu juist in? Wel, het is veel meer dan gewoon een directer contact hebben met de professoren en assistenten. Studentenvertegenwoordiging betekent op de verschillende organen van de KU Leuven de standpunten van de studenten verdedigen, de problemen van de studenten aankaarten, actief meewerken aan de besluitvorming, en nog zoveel meer. De organen waar de meeste studentenvertegenwoorigers inzitten zijn de Permanente Onderwijscommissie en de Faculteitsraad. Daarnaast zijn er ook nog studentenvertegenwoordigers op verschillende centrale organen, dit wordt gestuurd vanuit LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie. Over al deze verschillende organen kan je verder meer lezen.

De Permanente Onderwijscommissie

Door root op wo, 19/10/2011 - 15:02

De Permanente OnderwijsCommissie of kortweg de POC is de vergadering die bevoegd is voor een specifieke opleiding. Hier wordt dus besproken welke vakken er in een opleiding gevolgd worden. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van de Master-programma's. Daarnaast worden allerhande wijzigingen omtrent bepaalde vakken e.d. hier ook steeds besproken. Op deze vergadering wordt ook beslist welke Individueel Aangepaste Jaaropleidingen (IAJ) aanvaardbaar zijn en welke niet. Doch op dit moment zijn de studentenvertegenwoordigers niet aanwezig en beslissen de aanwezige professoren en eventueel assistenten over de aanvraag. Aangezien er op zo'n POC-vergadering steeds 1/3 van alle leden studentenvertegenwoordigers zijn, is dit een plek waar de studenten kunnen doorwegen op de besluitvorming. Het kan dan dus misschien het laagste niveau van studentenvertegenwoordiging zijn, maar het is allerminst het onbelangrijkste. Naast de 8 POC's binnen onze opleiding die overeenkomen met de 8 opleidingen aan onze faculteit, is er ook nog een Facultaite POC, die eigenlijk een POC is op faculteitsniveau is.

Faculteitsraad

Door root op wo, 19/10/2011 - 15:03

De faculteitsraad is het hoogste beslissingorgaan binnen de faculteit. Alhoewel de meeste discussies op de POC's gebeuren, wordt hier alles definitief beslist (het moet dan nog wel op Academische Raad bekrachtigd worden ...). Ook facultaire afwijkingen op het examenreglement worden bvb. hier beslist. Daarnaast hebben ook alle leden van de faculteitsraad (zo goed als alle docenten, enkele assistenten en 20 studenten) stemrecht bij de verkiezing van de decaan, het bestuur van de faculteit en last but not least de rector.

LOKO

Door root op wo, 19/10/2011 - 15:04

LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie, is zoals de naam het zegt de overkoepeling van alle kringen. Zoals elke kring heeft ook LOKO verschillende geledingen, zoals sport in LOKO Sport, cultuur in LOKO Cultuur, LOKO International voor de internationale studenten en LOKO (Centraal) voor de sociale en - het meest relavante voor deze site - onderwijsmaterie. In de LOKO AV zetelen de vertegenwoordigers van de studentenkringen, hier nemen ze algemene standpunten in over o.m. het onderwijsgebeuren aan de KU Leuven, ondermeer JaDE (de Jaarlijkse Docentenevaluatie) werd hier grondig bediscussieerd, evenals de hervormingen van de KU Leuven. Vanaf hieruit worden ook studentenvertegenwoordigers gestuurd naar allerlei centrale onderwijsbevoegde organen, zoals Academische Raad, Onderwijsraad, College van Bestuur... Zo hebben de studenten ook op het hoogste beslissingsorgaan aan onze universiteit werkelijk inspraak.