U bent hier

LOKO

Door root op wo, 19/10/2011 - 15:04

LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie, is zoals de naam het zegt de overkoepeling van alle kringen. Zoals elke kring heeft ook LOKO verschillende geledingen, zoals sport in LOKO Sport, cultuur in LOKO Cultuur, LOKO International voor de internationale studenten en LOKO (Centraal) voor de sociale en - het meest relavante voor deze site - onderwijsmaterie. In de LOKO AV zetelen de vertegenwoordigers van de studentenkringen, hier nemen ze algemene standpunten in over o.m. het onderwijsgebeuren aan de KU Leuven, ondermeer JaDE (de Jaarlijkse Docentenevaluatie) werd hier grondig bediscussieerd, evenals de hervormingen van de KU Leuven. Vanaf hieruit worden ook studentenvertegenwoordigers gestuurd naar allerlei centrale onderwijsbevoegde organen, zoals Academische Raad, Onderwijsraad, College van Bestuur... Zo hebben de studenten ook op het hoogste beslissingsorgaan aan onze universiteit werkelijk inspraak.