Galabal

Korte beschrijving (100 woorden)

In samenwerking met je team zorg je voor de logistiek en de uitwerking van de avond zelf. Er gaat naar een zaal gezocht moeten worden, drank, eten, licht en geluid moet geregeld worden. Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een presidesdans waar een choreografie bedacht moet worden en er oefenmomenten moeten komen, dus hiervoor moet ook gezorgd worden. Samen met de mandataris Communicatie zorg je ervoor dat de promotie rond het galabal tijdig gebeurd, dat er de interesse in het galabal gekweekt wordt en juiste informatie gegeven wordt rond het galabal. Voor de ticket verkoop gaat er gedacht moeten worden waar, wanneer en hoe je ze gaat verkopen. Hiervoor moet ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de leden toe zo dat er geen verwarring kan ontstaan. Tijdens de avond van het galabal zorg je ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Goed kunnen communiceren naar de shifters en de zaal verantwoordelijke is zeker belangrijk hierin.

Opsomming taken

  • Zomervakantie beginacademiejaar: er moet zo vroeg mogelijk een zaal gereserveerd worden.
  • Tweewekelijks: Scientica AKV.
  • Vanaf midden eerste semester: min.4uur/week werken aan de organisatie.
  • Vanaf het tweede semester: min.8uur/week organiseren, ticketverkoop, organisatie galabal en oefenmomenten presidesdans.
  • Dag van het galabal: Vanaf de voormiddag zorgen dat het galabal in orde komt.

Vergaderingen

  • Algemene Kringraadvergadering (AKV): de AKV is het beslissingsorgaan van de kringraad die instaat voor de studentenwerking. Tijdens de AKV wordt informatie gedeeld tussen de mandatarissen omtrent de activiteiten en de organisatie ervan.

Voor meer vragen

  • galabal@scientica.be
  • Een berichtje naar onze Facebook- of Instagrampagina


Interesse gekregen? Nog vragen? Stuur dan zeker een mailtje naar voorzitter@scientica.be